Abo Bibliothek: Guest
Digitales Portal Digitale Bibliothek eBooks Zeitschriften Referenzen und Berichte Forschungssammlungen
International Journal on Algae
SJR: 0.216 SNIP: 0.322 CiteScore™: 0.4

ISSN Druckformat: 1521-9429
ISSN Online: 1940-4328

International Journal on Algae

Ausgabe kaufen $296.00 Volumen 13, 2011 Ausgabe 2

DOI: 10.1615/InterJAlgae.v13.i2

Inhaltsverzeichnis:

Prevailing Species of Bacillariophyta of the Littoral Zone of Lake Baikal (Russia)
G. V. Pomazkina, T. A. Sherbakova
pages 101-116
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v13.i2.10
New Record of Thompsodinium intermedium (R.H. Thomps.) Bourr. (Dinophyta) in Ukraine
A. F. Krakhmalnyi
pages 117-123
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v13.i2.20
Algal Species New for the Ukraine
V. P. Gerasimiuk
pages 124-127
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v13.i2.30
Taxonomic Study of the Order Ectocarpales (Phaeophycota) from the Coastal Waters of Pakistan
K. Aisha, M. Shameel
pages 128-148
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v13.i2.40
Picoplankton Cyanoprokaryota of Genera Synechococcus Nägeli and Cyanobium Rippka et Cohen-Baz. from Lake Baikal (Russia)
O. I. Belykh, I. V. Tikhonova, Ye. G. Sorokovikova, T. A. Sherbakova, A. Kureishevich-Lishchuk
pages 149-163
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v13.i2.50
A Report on Thermophilic Cyanophyta (Cyanobacteria) from Jakrem Hotspring, Meghalaya
Hygina Siangbood, P. Ramanujam
pages 178-185
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v13.i2.70
Species of Cyanophyta Diversity in Fly Ash Affected Rice Fields Along National Thermal Plant
Kaushal Kishore Choudhary, Lakshmi Narayan Shukla, Chandeshwar Prasad Shukla
pages 186-192
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v13.i2.80
Response of the Tolypothrix scytonemoides (Gardner) Geitler (Cyanophyta) to Different pH
Uma Maheshwari Rajendran, Elango Kathirvel, Anand Narayanaswamy
pages 193-202
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v13.i2.90